Przejdź do treści głównej

Warunki ogólne

Nasze warunki ogólne:

Poniżej przedstawiono ważne informacje dotyczące zakupów w ABOUT YOU SE & Co. KG. Składając zamówienie, potwierdzają Państwo przeczytanie, zrozumienie i zgodę z Warunkami Ogólnymi i Polityką Prywatności ABOUT YOU.

1. Zawarcie umowy:

Prezentacja towarów w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty z prawnego punktu widzenia, lecz jest niewiążącym katalogiem internetowym, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. Potwierdzając zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku. Potwierdzenie otrzymania zamówienia jest wystawiane automatycznie po złożeniu zamówienia i nie stanowi potwierdzenia zawarcia umowy. Zamówienie przyjmujemy poprzez przesłanie e-mailem potwierdzenia zamówienia lub nadanie towarów w ciągu dwóch dni. Umowa wygasa w momencie jej pełnego zrealizowania.

2. Instrukcja dotycząca odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni.

Możliwość odstąpienia od umowy wygasa 14 dni od daty przejęcia przez Państwa lub osobę trzecią, inną niż przewoźnik i wskazaną przez Państwa, towarów w posiadanie.

Aby odstąpić od umowy, zobowiązani są Państwo powiadomić nas (ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Niemcy, e-mail: [email protected]) o odstąpieniu od umowy przy pomocy wyraźnego jednostronnego oświadczenia woli (np. listu lub wiadomości e-mail). Mogą Państwo wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, powinni Państwo przesłać wiadomość o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Skutek odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy, zwrócimy wszystkie kwoty otrzymane od Państwa, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, związanych z wyborem innego rodzaju dostawy niż najtańszy standardowy typ dostawy, jaki oferujemy), bez nieuzasadnionego opóźnienia, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty powiadomienia nas o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów odbywa się przy użyciu metody płatności, jaką wykorzystali Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku nie ponoszą Państwo żadnych opłat związanych ze zwrotem kosztów. Zwrot kosztów może zostać wstrzymany do momentu otrzymania przez nas zwrotu zamówionych towarów lub potwierdzenia wysyłki zamówionych towarów, w zależności od tego, które z wydarzeń nastąpi wcześniej.

Powinni Państwo zwrócić zamówione towary w placówce DHL POP bez nieuzasadnionego opóźnienia, a w żadnym wypadku nie później niż 14 dni od daty powiadomienia nas o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie uznany za dotrzymany, jeżeli wyślą Państwo towary przed upływem 14 dni.

Ponosimy koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo jedynie za pogorszenie wartości zamówionych towarów wynikające z ich wykorzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionych towarów.

Koniec instrukcji dotyczącej odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia

Poniższy formularz należy wypełnić i przesłać na poniższy adres, jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy:
ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Niemcy, e-mail: [email protected]

Ja/my* niniejszym powiadamiam(y), że odstępuję/odstępujemy* od umowy:

sprzedaży następujących towarów*:
świadczenia następujących usług*:
zamówionych/otrzymanych* dnia:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Podpis konsumenta (jedynie jeżeli formularz jest przesłany w formie papierowej):
Data________________________________

* Niepotrzebne skreślić.


3. Wygaśnięcie/wyłączenie prawa odstąpienia od umowy:

Na mocy art. 38 ust. 3 i 5 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia jest wyłączone, jeżeli umowa dostawy dotyczy towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, wygasa wcześniej dla umów dostawy towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru konsumentowi.

4. Dobrowolne prawo zwrotu w ciągu maksymalnie 100 dni od otrzymania towarów:

Oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, udzielamy również dobrowolnego prawa zwrotu towarów w ciągu 100 dni od otrzymania towarów. Mogą Państwo odstąpić od umowy po upływie okresu 14 dni przeznaczonego na odstąpienie od umowy poprzez odesłanie do nas towarów w ciągu 100 dni od daty ich otrzymania (okres ten rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym towary otrzymano), jeżeli towary znajdują się w oryginalnym opakowaniu, są kompletne, nie były używane, nie są uszkodzone i nie stanowią towarów wytworzonych według specyfikacji konsumenta, ani w oczywisty sposób spersonalizowanych. Terminowa wysyłka jest wystarczająca, aby dotrzymać terminu. Towary należy odesłać na adres: ABOUT YOU SE & Co. KG, c/o DHL PZ Norymberga, Am Tower 422, 90475 Norymberga, Niemcy.

W odniesieniu do kosztów zwrotu towarów na podstawie umownie przyznanego dobrowolnego prawa zwrotu, zastosowanie mają odpowiednio przepisy określone w punkcie 2 "Odstąpienie od umowy" niniejszych Warunków Ogólnych. Dodatkowe koszty korzystania z niektórych metod płatności oferowanych wyłącznie za opłatą (np. za pobraniem) nie będą zwracane.

Dobrowolne prawo zwrotu nie wpływa na przysługujące Państwu ustawowe prawa i roszczenia. W szczególności, przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy oraz prawa z tytułu rękojmi i gwarancji.

5. Wysyłka:

Dostawy są ważne i wykonywane wyłącznie na terenie Polski. Domyślnie dostawę realizuje firma DHL. Towary są sprzedawane wyłącznie w ilościach przeznaczonych dla gospodarstw domowych i wydawane wyłącznie odbiorcom w postaci konsumentów.

6. Gwarancja:

Mamy obowiązek dostarczyć Państwu towary wolne od wad. W przypadku dostarczenia towarów posiadających oczywiste wady materialne lub produkcyjne, w tym wady powstałe podczas dostawy, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie takich wad do nas lub do pracownika DHL, który zajmuje się dostawą towarów. Brak zgłoszenia reklamacji nie wpływa na przysługujące Państwu prawa ustawowe. W zakresie wszystkich wad zakupionych towarów występujących podczas ustawowego okresu gwarancji, mogą Państwo domagać się świadczeń uzupełniających, usunięcia wady/ wymiany - jeżeli spełniono wymagania ustawowe - dalszych roszczeń w postaci zmniejszenia ceny lub odstąpienia od umowy, a dodatkowo, odszkodowania, w tym naprawienia szkody, zamiast spełnienia świadczenia i zwrotu poniesionych w związku z tym kosztów.

7. Koszty dostawy:

Przy zamówieniach o wartości od 79,90 PLN, wysyłka jest darmowa. Jeśli wartość zamówienia jest niższa, obowiązują koszty wysyłki w wysokości 9,90 PLN. Kwota kosztów wysyłki zawiera podatek VAT.

8. Płatność:

Płatności można realizować przy pomocy PayU, karty płatniczej (Mastercard, Visa), PayPal, Klarna, Apple Pay, Google Pay płatności gotówką za pobraniem i karty podarunkowej. Nie stosujemy rabatów za szybką wpłatę. Zastrzegamy sobie prawo oferowania określonych metod płatności za zamówioną dostawę, np. tylko metod powiązanych z odpowiednim ratingiem kredytowym, aby zabezpieczyć nasze ryzyko kredytowe.

Płatność za pomocą PayPal

Dokonują Państwo płatności bezpośrednio ze swojego konta PayPal. Po złożeniu zamówienia zostaną Państwo przekierowani do PayPal, aby zapłacić kwotę wartości zamówienia. Wysyłka zostanie rozpoczęta po zgłoszeniu autoryzacji Państwa płatności na nasze konto PayPal - z uzwględnieniem czasu dostawy wskazanego dla danych towarów. W momencie wysyłki, Państwa konto PayPal zostanie obciążone faktyczną kwotą podaną na rachunku, po odliczeniu rabatów, kuponów itp. Zakup towarów wykonywanych według specyfikacji konsumenta lub przeznaczonych do zaspokojenia indywidualnych potrzeb konsumenta powoduje natychmiastowe obciążenie Państwa konta PayPal faktyczną kwotą podaną na rachunku, po odliczeniu rabatów, kuponów itp.

Płatność za pomocą PayU

Dokonują Państwo płatności poprzez usługę PayU pay – by – link. Są Państwo poproszeni o wybór banku, którego jesteście Państwo klientami, a następnie następuje przekierowanie do Państwa bankowości elektronicznej. W gotowym formularzu przelewu, dane uzupełniane są automatycznie, a Państwo autoryzują jedynie transakcję. W momencie potwierdzenia zamówienia, Państwa konto zostanie obciążone faktyczną kwotą podaną na rachunku, po odliczeniu rabatów, kuponów itp. Zakup towarów wykonywanych według specyfikacji konsumenta lub przeznaczonych do zaspokojenia indywidualnych potrzeb konsumenta powoduje natychmiastowe obciążenie Państwa konta faktyczną kwotą podaną na rachunku, po odliczeniu rabatów, kuponów itp.

Płatność za pomocą karty płatniczej

Dokonują Państwo natychmiastowej płatności w czasie przetwarzania zamówienia poprzez podanie danych swojej karty płatniczej. W momencie wysyłki, Państwa karta płatnicza zostanie obciążona faktyczną kwotą podaną na rachunku, po odliczeniu rabatów, kuponów itp. Zakup towarów wykonywanych według specyfikacji konsumenta lub przeznaczonych do zaspokojenia indywidualnych potrzeb konsumenta powoduje natychmiastowe obciążenie Państwa karty płatniczej faktyczną kwotą podaną na rachunku, po odliczeniu rabatów, kuponów itp.

Płatność za pobraniem

W przypadku płatności za pobraniem naliczone zostaną opłaty w wysokości rzeczywistych kosztów realizacji płatności. Konkretne opłaty są wyświetlane w koszyku oraz przed zakończeniem procesu zamówienia. Klient płaci firmie kurierskiej kwotę podaną na rachunku, w tym opłatę za pobraniem, podczas dostawy i odbioru przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z punktem nr 2, zwrot zostanie dokonany przelewem bankowym. W tym celu potrzebujemy danych bankowych (IBAN), który można łatwo i bezpiecznie zapisać na koncie klienta. Zastrzegamy sobie prawo do wydania kodu rabatowego w wysokości odpowiadającej wartości zwróconego towaru, jeśli dane konta bankowego nie zostaną złożone po wielokrotnych przypomnieniach.

Płatność metodą Apple Pay

Płatności dokonują Państwo bezpośrednio przez swoje konto Apple. Po złożeniu zamówienia nastąpi przekierowanie do Apple, aby autoryzować płatność wartości zamówienia. Jak tylko zostaniemy poinformowani o autoryzacji, zacznie się wysyłka - w zależności od wskazanego czasu wysyłki zamówienia. W zależności od metody płatności przypisanej do Apple Pay, zostanie ona obciążona kwotą po odjęciu wszelkich zniżek, kuponów rabatowych itd. od razu po autoryzacji lub rozpoczęciu wysyłki.

Płatność metodą Google Pay

Płatności dokonują Państwo bezpośrednio przez swoje konto Google. Po złożeniu zamówienia nastąpi przekierowanie do konta Google, aby autoryzować płatność wartości zamówienia. Jak tylko zostaniemy poinformowani o autoryzacji, zacznie się wysyłka - w zależności od wskazanego czasu wysyłki zamówienia. W zależności od metody płatności przypisanej do Google Pay, zostanie ona obciążona kwotą po odjęciu wszelkich zniżek, kuponów rabatowych itd. od razu po autoryzacji lub rozpoczęciu wysyłki.

Płatność z Klarna

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy metodę płatności Klarna. Płatność jest dokonywana na rzecz Klarna. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w warunkach korzystania z serwisu Klarna: https://www.klarna.com/pl/zasady-i-warunki/. Ogólne informacje o Klarna można znaleźć tutaj: https://www.klarna.com/pl/czym-jest-klarna/. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez firmę Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz w sposób opisany w polityce prywatności firmy Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/pl_pl/privacy.

9. Ceny:

Ceny są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Obowiązują ceny z dnia złożenia zamówienia.

10. Rezerwacja własności:

Towary pozostają naszą własnością do momentu otrzymania pełnej kwoty płatności.

11. Alternatywne rozstrzyganie sporów:

Nie bierzemy udziału w alternatywnym rozstrzyganiu sporów w konsumenckich komisjach arbitrażowych i nie mamy takiego obowiązku.

W stopce informacyjnej znajdującej się pod zakładką https://www.aboutyou.pl/imprint na naszej stronie internetowej, znajdą Państwo link prowadzący do europejskiej platformy ODR, służącej do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.

12. Wyłączenie odpowiedzialności za linki zewnętrzne:

Na naszych stronach występują linki prowadzące do innych stron internetowych. W przypadku wszystkich takich linków oświadczamy, że nie mamy wpływu na zawartość i treść powiązanych z nimi stron. W związku z tym, jednoznacznie stwierdzamy, że nie odpowiadamy za treści takich stron zewnętrznych i nie traktujemy tych treści jak nasze własne, a także nie odpowiadamy za ich dostępność lub działanie. Powyższe oświadczenie obowiązuje odnośnie do wyświetlanych linków i wszystkich treści zawartych na stronach, do których te linki prowadzą.

13. Język umowy/ przechowanie treści zamówienia:

Umowa zostaje zawarta w języku polskim. Treść zamówienia nie jest przez nas przechowywana i nie jest dostępna po zakończeniu procedury zamówienia. Mogą Państwo wydrukować swoje zamówienie niezwłocznie po jego złożeniu.

14. Skargi

Mogą Państwo złożyć skargę dotyczącą usług ABOUT YOU SE & Co. KG.

Skargę należy przesłać za pomocą wiadomości e-mail na adres [email protected].

Skarga powinna zawierać Państwa imię, nazwisko, adres oraz rodzaj nieprawidłowości lub wady.

Rozpatrzymy skargę w ciągu 14 dni roboczych po jej złożeniu i powiadomimy Państwa pocztą elektroniczną o wyniku jej rozpatrzenia bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Jeżeli podane dane są niewystarczające do rozpatrzenia skargi, poprosimy Państwa o podanie dodatkowych informacji. Czas na rozpatrzenie skargi zostanie przedłużony o liczbę dni, jakiej będą Państwo potrzebować na podanie takich dodatkowych informacji.

Mają Państwo prawo do rozpatrzenia skargi i dochodzenia roszczeń: w ramach procedur mediacji prowadzonych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

15. Prawa do zdjęć

Wszystkie prawa autorskie do zdjęć należą do ABOUT YOU SE & Co. KG. Wykorzystanie zdjęć bez wcześniejszej zgody jest zabronione.

16. Ochrona danych

Informacje o ochronie danych osobowych przetwarzanych przez ABOUT YOU SE & Co. KG oraz polityka cookies dostępne są w naszej Polityce Prywatności pod adresem https://www.aboutyou.pl/polityka-prywatnosci.

17. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

W przypadku sporów dotyczących wykonywania obowiązków przez ABOUT YOU SE & Co. KG zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz właściwą jurysdykcję mają sądy polskie.

18. Informacje o Sprzedającym


ABOUT YOU SE & Co. KG
Domstrasse 10
20095 Hamburg
Sąd rejonowy w Hamburgu rejestracja pod numerem HRA 126781

prawnie reprezentowane przez:
ABOUT YOU Verwaltungs SE
Sąd rejonowy w Hamburgu rejestracja pod numerem HRB 171601
Zarząd: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Sebastian Klauke


Pobierz Warunki ogólne w formacie .pdf
Wydrukuj Warunki ogólne
Pobierz PDF-Reader

Stan: marzec 2024

>